چگونه استخر شنا بیمارتان می‌کند؟

با شروع فصل تابستان افراد زیادی برای تفریح و خنک شدن به استخرهای شنا و پارک های آبی می روند، اما میکروب های بدن شناگران می تواند آب استخر را آلوده کند.قبلا خیلی در این باره نگران نمی شدیم، ولی هم اکنون میکروب های جدیدی آب را آلوده کرده و باعث بروز بیماری می شوند. در این مقاله با بیماری های ناشی از آب استخر آشنا خواهیم شد.