خصوصیات یک استخر مناسب چیست؟

با توجه به نزدیک شدن فصل گرما، استخرها نزد اکثر افراد جایگاه و طرفداران زیادی پیدا می‌کند و باید افراد متخصص و مسئولین این مکان ورزشی آب استخر را از نظر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی و احتمال آلودگی به عوامل بیماری‌زا تحت مراقبت و کنترل قرار دهند