شیشه لمینت یا شیشه سکوریت

شیشه و انواع آن و نحوه‌ی به‌کارگیری آن به‌مرور دچار تحول شد. هنگامی‌که از آن در معماری بکار گرفته شد، پروژه‌های بسیار خلاقانه‌ای در معماری رقم خورد؛ چه ازنظر زیبایی و چه ازنظر ایمنی. باوجود تلاش‌های بسیار در حفظ ایمنی درگذشته، شیشه‌ها و درها مهم‌ترین عامل نفوذ سارقین به منازل و محل کسب‌وکار بودند. استفاده […]