راه های انتقال بیماری صرع

بسیاری از افراد حداقل شناختی جزئی از بیماری صرع دارند اما اگر چندان اطلاعی در خصوص این بیماری ندارید و نمی دانید که آیا این بیماری ریشه ی ژنتیکی و ارثی دارد و یا اینکه شامل چه نشانه هایی می شود پس بهتر است این مطلب را مطالعه کنید.