کدام ضد سرفه برای کدام سرفه؟

کدام ضد سرفه برای کدام سرفه؟ همه ما در طول زندگی دچار سرفه‌ شده‌ایم، گاهی سرفه‌های آرام و گاهی سرفه‌های شدید و آزاردهنده. سرفه معمولا باعث آزار و اذیت و به‌خصوص در شب، مانع استراحت و خواب راحت می‌شود. چرا سرفه می‌کنیم؟ سرفه پاسخ رفلکس مانند به تحریک راه‌های هوایی است. راه‌های هوایی ممکن است […]