کدام ضد سرفه برای کدام سرفه؟

کدام ضد سرفه برای کدام سرفه؟ همه ما در طول زندگي دچار سرفه‌ شده‌ايم، گاهي سرفه‌هاي آرام و گاهي سرفه‌هاي شديد و آزاردهنده. سرفه معمولا باعث آزار و اذيت و به‌خصوص در شب، مانع استراحت و خواب راحت مي‌شود. چرا سرفه مي‌کنيم؟ سرفه پاسخ رفلكس مانند به تحريك راه‌هاي هوايي است. راه‌هاي هوايي ممكن است […]