پیتزاخورها و فست فودخورها بدانند که …

پیتزا به زعم اعتقاد خیلی افراد و خصوصا جوانان، غذای خوشمزه ای است اما بعضی ها فقط باید نگاهش کنند؛ چون برایشان از سم هم خطرناک تر است! برخلاف بسیاری از رستوران بازها خیلی ها حاضر نیستند