درد آپاندیس ٬ درمان ٬ عوارض ٬ علائم و نشانه های آن

آپاندیس یک عضو کوچک در بدن است که مانند یک کیسه بوده و در شکم و به صورت متصل به روده بزرگ قرار گرفته است. هنگامی که آپاندیس بزرگ و متورم می شود به نوعی یک کیسه ی پر از چرک است که درد وحشتناکی را به همراه خود دارد. ا