علائم فشار خون چیست؟

علائم فشار خون اغلب ساکت و حتی ممکن است در مراحل اولیه هیچگونه علائمی از خود نشان ندهد غالباً فشار خون موقعی کشف می‌شود که شخص فشار خون خود را با دستگاه می‌گیرد