درمان و علت سلولیت پوست

درمان و علت سلولیت پوست یا چربی پرتقالی شکل از دیدگاه طب چینی و غربی سلولیت از دیدگاه طب چینی، رطوبت سنگین و درنهایت بلغم موجود در بدن هست که در نواحی خاص آناتومیک بدن (شکم، پهلو، بغل ران، باسن و پاها) به شکل انباشته چربی با ظاهر پوست پرتقالی نمایان می‌شود که علت آن […]