نکته هایی برای بیماران قلبی

با تغییر در شیوه زندگی در جوامع امروزی شاهد بروز انواع بیماری های قلبی و عروقی هستیم. در ادامه نکاتی مفید برای مبتلایان به بیماری های قلبی بیان می کنیم.