نحوه انتخاب فریم براى خانم ها وآقایان

انتخاب فریم برای خانم ها وقتی که پای تصمیم گیری برای خرید عینک به میان می اید امار نشان می دهد که اغلب این خانم ها هستند که برای خودشان ، همسرشان وسایر اعضای خانواده تصمیم میگیرند بنابراین خریداران اصلی فریم انها هستند. برای خانمها خودشان امکان انتخاب فراوان است بسیاری از مجموعه های عینک […]