چگونه بیکاری بر سلامت جسمی و روانی تأثیر می‌گذارد

چگونه بیکاری بر سلامت جسمی و روانی تأثیر می‌گذارد تأثیر بیکاری تنها به امور مالی محدود نمی‌شود. بلکه بر سلامت روانی و جسمی فرد نیز اثر می‌گذارد. این مقاله در خصوص اثرات بیکاری بر سلامت جسمی و روانی فرد اطلاعاتی را در اختیارتان قرار می‌دهد. «سخت‌ترین کار در جهان بیکاری است» ـ ویتنی ام یانگ […]