روزه و فواید روزه گرفتن

روزه (Fast) به معنای کم خوردن نیست، بلکه به معنای خودداری از خوردن، آشامیدن ، داشتن روابط جنسی، سخن گفتن و بالاخره پرهیز از کار کردن در فرهنگهای مختلف به نام “روزه داری” شده است.