فواید جالب و خواندنی ورزش شطرنج

فواید جالب و خواندنی ورزش شطرنج واژه «شطرنج»تلفظ فارسی «چاتورانگا » است کلمه ای که در زبان سانسکریت برای نام گذاری این بازی به کار برده می شود، جایی که معمولا از آن به عنوان نخستین زادگاه این بازی یاد می شود.   اگر چه بازیهای مشابهی در کره، چین، ژاپن و تایلند رواج داشته […]