علائم و درمان قارچ ناخن

قارچ ناخن با بوجود آمدن لکه‌هايي زرد و سفيد بر روي ناخن به خصوص ناخن پا بوجود مي‌آيد. قارچ ناخن بيشتر در شصت پا بوجود مي‌آيد زيرا اين ناحيه بيشتر در معرض گرما و رطوبت بر اثر قرار گرفتن در کفش است.