خواص و فواید قهوه

قهوه یکی از منابع کافئین به شمار می آید و بیشتر خواص قهوه ناشی از وجود این ماده است. ثابت شده است که یک فنجان قهوه داغ, به بالا بردن هوش و حواس کمک می کند و نیروی تازه ایی به فرد می بخشد. این خاصیت قهوه ناشی از وجود کافئین است که محرک اعصاب مرکزی به شمار می آید.