نگهداري از وسايل چوبي در منزل

وسايل چوبي را بايد از شر چهار حشره خرابكار نجات داد. اين حشرات مخصوص چوب عمر يك ساله دارند، اما نوزاد آنها مي‌تواند چندين سال لاي چوب پنهان بماند و متأسفانه همان موجود خبيث تازه از تخم درآمده است كه چوب را از بين مي‌برد.