نگهداری از وسایل چوبی در منزل

وسایل چوبی را باید از شر چهار حشره خرابکار نجات داد. این حشرات مخصوص چوب عمر یک ساله دارند، اما نوزاد آنها می‌تواند چندین سال لای چوب پنهان بماند و متأسفانه همان موجود خبیث تازه از تخم درآمده است که چوب را از بین می‌برد.