ماست بهتر است یا بستنی؟

وقتی نام ماست‌بستنی به گوشتان می رسد ممکن است نزد خودتان فکر کنید که آیا مخلوط ماست با بستنی خوش طعم می‌شود؟ اگر ماست را زیاد دوست ندارید شاید از این خوردنی هم خوشتان نیایدولی کمی منتظر بمانید.