اشتباهات رایج در میوه خوردن

خوردن انواع میوه تاثیر بسزایی در سلامت و تندرستی دارد. به همین دلیل خوردن میوه لازم و ضروری است، چون این گروه غذایی بخشی از نیاز ها به مواد معدنی و آنتی اکسیدان ها راتامین می کند.