روماتیسم‎، بلای جان مفاصل

روماتیسم‎، بلای جان مفاصل بیماری آرتریت رومائید بیماری‌ای است که منجر به ایجاد درد و تورم در مفاصل کوچک دست‌ها، آرنج‌ها، زانوها و مفاصل انگشتان پا می‌شود، اما نکته اینجاست که این بیماری قابلیت آن را دارد که هر مفصل متحرکی در بدن را نیز متورم و درگیر کند. البته یکی از مهم‌ترین عوارض آرتریت […]