مواد روانگردان و اثرات آن‌ها

مواد روانگردان و اثرات آن‌ها گرایشات اخیر نشان می‌دهد که از داروهای روانگردان و محرک‌ها هم به صورت اخلاقی و هم غیر‌اخلاقی استفاده می‌شود که به نوبه خود، باعث می‌شود برای ما مهم باشد تا با اثرات آن‌ها بر روی مغز و بدن مطلع شویم. هر چند این داروها برای درمان طیف وسیعی از اختلالات […]