نگهداری حیوانات و رعایت اصول بهداشتی

همزیستی انسان و حیوان از دیرباز به دلائل مختلف مورد توجه و اهمیت بوده است. امروزه نیز نگهداری از حیوانات نه تنها در برخی موارد نظیر نگهبانی، زنده‌یابی، تشخیص موادمخدر و منفجره و… به انسان کمک می‌کند بلکه در ازدحام روزمرگی‌ها می‌تواند سبب آرامش او شود.