آنتی بیوتیک در گوشت مرغ!

با افزایش روز افزون جمعیت تقاضا برای موادغذایی گوناگون از جمله انواع گوشتها نیز افزایش می یابد. از آنجا که گوشت مرغ از ارزانترین و پرمصرف ترین گوشتهاست، تولید کنندگان انواع ترفندها را برای سریعتر و افزون تر تولید کردن این حیوانات بکارمیبرند.