ورزش و تردمیل

۱۰ اشتباه در استفاده از تردمیل تردمیل در روزهای سرد و نامناسب که انگیزه بیرون رفتن و دویدن یا پیاده روی را ندارید به کمک شما می آید. البته استفاده از آن به ظاهر ساده است اما ممکن است با استفاده نادرست از تردمیل باعث ایجاد آسیب در بدن خود شوید. ۱۰ اشتباهی که ممکن […]

شادابی بیشتر با ورزش

اگر اغلب دچار افسردگی، استرس و احساسات منفی هستید با موارد زیر می توانید روحیه تان را بهبود دهید. تاثیرات ورزش در روحیه عادتهای سالم متعددی وجود دارد که ممکن است شما در زندگی روزمره خود آنها را بکار ببرید ولی از تاثیرات آنها در تغییر روحیه تان اطلاع نداشته باشید. آیا روحیه و بطور […]