انتخاب پارتیشن اداری

دیوارها با هدف جداسازی و ایجاد تمایز میان چندین محیط ساخته می‌شوند. اما گاهی به دلیل اتلاف وقت، نبودن مکان کافی برای ساخت دیوار، استیجاری بودن محل کار و … امکان ساخت دیوار وجود ندارد.