پوست کدام میوه ها مفید هستند؟

بسیاری از افراد از روی عادت در هنگام خوردن میوه ها و سبزیجات مختلف پوست آنها را جدا می کنند و در ظرف آشغال می ریزند. اما برخی از این پوست ها برای بدن انسان بسیار مفید هستند و نباید آنها را دور بریزیم.