پوکی استخوان و ۶ باور غلط رایج

پوکی استخوان هم اکنون ده ها میلیون نفر را در سراسر جهان تحت تاثیر خود قرار داده است بخصوص افراد بالای ۵۰ سال.
بیماری پوکی استخوان نیز از برخی باورهای غلط و رایج در امان نمانده است

پوکی استخوان ! چرا ؟

این نوع کاهش تراکم استخوان علامتی ندارد. اما اگر این روند مدتی ادامه یابد استخوان ها بسیارضعیف شده ونمی توانند وظیفه خود را انجام دهند ونتیجه آن معمولا شکستگی لگن ،مچ یا مهره ها ست .

رابطه آپارتمان نشینی و پوکی استخوان

اغلب زنان پس از دوران یائسگی با عارضه‌ پوکی استخوان رو به رو می‌شوند. نباید فراموش کرد که مصرف مواد لبنی و کلسیم به تنهایی گره گشا نیست و افرادی که در مناطق کم نور مانند آپارتمان زندگی می‌کنند باید مراقب پوکی استخوان باشند.