نکاتی مهم در مورد انتخاب کفش مناسب

نکاتی مهم در مورد انتخاب کفش مناسب همه ما تا کنون حتی برای یک بار هم که شده مجبور شده ایم که کفش اسپرت ورزشی بخریم و بپوشیم. عده ای تنها به پوشیدن کفش های ورزشی عادت کرده و عده ای دیگر تنها به کفش های رسمی. اما هر دوی این عادات از دیدگاه فیزیوتراپی […]