ترکیبات یک کرم صورت معمولی می‌تواند باعث افزایش طول عمر شود

رژیم‌های غذایی محدودکننده‌ی کالری همواره دارای اثر افزایشی در طول عمر بوده‌اند. اکنون مشخص شده که ماده‌ای که در کرم‌های معمولی صورت وجود دارد به همان اندازه می‌تواند روی افزایش طول عمر کارآمد باشد