حفظ و ارتقای سلامت روان

سلامت روان  1. با توجه به زمانی که به کارتان اختصاص می دهید مهم است که محل کار سالم و رضایتمندانه ای داشته باشید تا سلامت جسمی و روانی تان به خطر نیفتد. 2. اگر شما به هر دلیلی به این نتیجه رسیدید که نمی توانید شغل خود را عوض کنید، روی راه هایی که […]

استراتژی هایی برای موفقیت

استراتژی هایی برای موفقیت نکات کلیدی برای دستیابی به موفقیت موفقیت برای افراد مختلف معناهای متفاوتی دارد، آنقدر متفاوت که حتی ممکن است برای یک نفر به معنی یک گام بازگشتن به عقب باشد بنابراین موفقیت یک مقوله شخصی است. یک شخص در زندگی مسیرهای مختلفی را انتخاب می‌کند و می‌خواهد در آنها به موفقیت […]