گوشت قرمز و بارداری

گوشت قرمز برای بارداری، ضرر دارد؟ حدود ۲۵ درصد موارد ناباروری مربوط به اختلالات تخمک گذاری در خانم ها است که با چند راهکار تغذیه ای ساده می توان خطر بروز ناباروری را تا بیش از ۸۰ درصد کاهش داد. با راهکارهای تغذیه ای ساده، خطر بروز ناباروری را می توان تا بیش از ۸۰ […]