بازی های بومی , محلی گیلان

کشتی گیله مردی،لافندبازی، قیش بازی،هفت سنگ،آغوزبازی (گردوبازی)، برموم بازی، ورزا جنگ،عروس گولی،هکش هکشی، جوجو یک منه،خرس بانی، دم کشی،توپ کش و قیطه چو از مهم ترین این بازیها بود.
گیلان،سرشاراز آداب و رسوم وخرده فرهنگ هایی است که بیانگرفرهنگ غنی واصیل مردمان این دیاراست، بازی های بومی و محلی،بخشی ازاین آداب وآیین هاست که سرمایه فرهنگی این استان محسوب می شود.

لاهیجان عروس گیلان

لاهیجان پیش از انقلاب با توجه به وسعت و موقعیت تاریخی، فرهنگی، توریستی به همراه شهرستان‌های ایلام، سمنان و همدان در ردیف فرمانداری کل قرار داشته که این شهرستان‌ها به فرمانداری کل تبدیل شدند اما لاهیجان از لیست فرمانداری کل حذف شد و پس از انقلاب اسلامی ایران فرمانداری‌های کل ایلام، سمنان و همدان به استان ارتقاء یافتند اما لاهیجان همچنان شهرستان باقی ماند و فرمانداری‌های کل نیز پس از انقلاب از تقسیمات کشوری حذف شدند و مدارس عالی مدیریت که در شهرستان‌های مذکور وجود داشت به دانشکده مدرسه عالی مدیریت تبدیل و مدرسه عالی مدیریت لاهیجان نیز منحل شد.

قلعه رودخان دژ مستحکم گیلان

قلعه رودخان میراث مهمی است از دژهای نظامی حکومتی در گیلان. این قلعه مهم تاریخی که مدت ها مرکز فرمانروایان گیلان بوده است، از بزرگترین و باعظمت ترین دژهای نظامی گیلان و حتی ایران محسوب می شود. قلعه رودخان در فاصله ۲۰ کیلومتری جنوب غربی فومن واقع شده است. مساحت قلعه بالغ بر ۵۰ هزار مترمربع و در ارتفاعی بیش از ۶۰۰ متر در بلندترین نقطه کوه واقع شده است.