راه‌های رفع يكنواختی چيدمان

چگونه یک نواختی چیدمان را از بین ببریم؟ تابه حال توجه كرده ايد كه فضاي داخلي خانه و نحوه چيدمان اسباب و اثاثيه منزل ارتباط مستقيمي با افزايش انرژي شما در بدو ورود به منزل دارد؟ به عقيده طراحان داخلي يكي از مهمترين عواملي كه موجب تشديد نگراني و پريشاني حال فرد، پس از گذران […]