آموزش ساخت کیف بافتنی

آموزش ساخت کیف بافتنی

کیف بافت 

در این آموزش مبنا این بوده که اصل کار را بدانید؛ پس از آن می‌توانید با اعمال تغییراتی خلاقانه به سلیقه خودتان، مدل های بافت کیف را نیز تغییر بدهید و مدل های مورد علاقه خودتان را درست کنید.
به گزارش آکاایران: وسابل مورد نیاز :
۳ کلاف ۱۰۰ گرمی سه رنگ
میل شماره ۶
آکاایران: آموزش ساخت کیف بافتنی درخانه
روش بافت :
۲۶ دانه سر انداخته و با بافت رکن ۴ رج ادامه می‌دهیم.
در رج پنجم ۴ دانه رکن، یک ژته، ۲ تا یکی، ۴ دانه رکن، یک ژته، دو تا یکی بافت را تا آخر ادامه می‌دهیم (سوراخ‌هایی که در این رج ایجاد می‌شود جهت بند کیف می باشد).
بافت را تا بلندی ۳۰ الی ۳۲ سانتی متر با بافت رکن ادامه می دهیم.
بعد از آن لبه های کناری کیف را دوخته و یک بند توسط قلاب زنجیر ببافید و از سوراخ هایی که در رج پنجم انجام دادیم رد می کنیم.

منبع:گروه آموزش آکا ایران