ارتباط استعمال دخانیات با افزایش فشارخون

ارتباط استعمال دخانیات با افزایش فشارخون

ارتباط استعمال دخانیات با افزایش فشارخون

مصرف دخانیات به هر شکلی به واسطه رسیدن مواد سمی به بدن باعث بوجود آوردن اختلالات عروقی در بدن می شود.

دخانیات ریسک فاکتور مهمی برای بوجود آمدن گرفتگی های داخل رگ است که باعث می شود جریان خون و فشار خون در داخل عروق افزایش پیدا کند.

مصرف دخانیات به هر شکلی چه به شکل سیگار، چه به شکل قلیان و روش های دیگر به واسطه رسیدن مواد سمی به بدن و عمدتا نیکوتین( که جزء مواد سمی تقسیم بندی نمی شود اما جزء مواد محرک است) باعث بوجود آوردن اختلالات عروقی در بدن می شود که چند مکانیسم دارد.

مکانیسم اول تحریک جداره عروق است که با تشکیل پلاک هایی مثل پلاک های آتروم در داخل عروق همراه است که بوجود آمدن این پلاک ها و چسبیدن سلول های خونی به این پلاک ها، عمق و فضای داخل رگ را کم می کند که در اصطلاح به آن تنگی عروق می گوییم.

ثابت شده مصرف هر نوع دخانیات احتمال بوجود آمدن پلاک ها در داخل عروق را بین ۲ تا ۸ برابر افزایش می دهد. بعضی از مقالات حتی تا ۲۰ برابر افزایش این رقم را در افراد سیگاری نسبت به غیرسیگاری ها قائل می شوند.

موارد دیگری هم در بوجود آمدن این پلاک ها در داخل عروق نقش دارد ولی دخانیات ریسک فاکتور مهمی برای بوجود آمدن گرفتگی های داخل رگ است که باعث می شود جریان خون و فشار خون در داخل عروق افزایش پیدا کند. در واقع یک واکنش جبرانی توسط قلب بوجود می آید و چون جریان خون کم می شود قلب با افزایش ضربانش فشار داخل عروق را افزایش می دهد که از آن به فشارخون یاد می کنیم.

در کنار این حالت یک مکانیسم دیگری بعد از مصرف دخانیات بوجود می آید که مکانیسم هورمونی نیکوتین از طریق واسطه های شیمیایی است که از انتهای اعصاب آزاد می شود و ترشح آدرنالین و نورآدرنالین را در خون را بالا می برد و باعث می شود تعداد ضربان قلب در دقیقه افزایش پیدا کند که این حالت منجر به افزایش فشارخون می شود.

یکی دیگر از مکانیسم هایی که در افزایش فشار خون نقش دارد مربوط به مسمومیت با منواکسید کربن ناشی از مصرف دخانیات است. زمانی که فرد دخانیات مصرف می کند اکسیژن خون کاهش یافته و منواکسید کربن با هموگلوبین ترکیب می شود که ترکیب پایدار و مقاومی است و باعث می شود با یک واکنش جبرانی، بدن تعداد گلبول های قرمز خود را افزایش دهد که در اصطلاح عامیانه به این حالت غلظت خون می گوییم.

این سه مکانیسم بعد از مصرف دخانیات باعث می شود که شرایط عروقی و افزایش فشارخون بوجود آید.

منبع: سلامتی