تأثیر گوشت قرمز بر کلیه

تأثیر گوشت قرمز بر کلیه

در یک مطالعه بزرگ محققین سنگاپوری نشان داده‌اند که مصرف گوشت قرمز می‌تواند احتمال بروز نارسایی کلیه را افزایش دهد و تغییر رژیم غذایی و استفاده از دیگر منابع پروتئینی بجای گوشت قرمز می‌تواند این احتمال را کاهش دهد. این مطالعه بر روی بیش از 63 هزار تن و به مدت 15 سال انجام‌شده است.

این مطالعه نشان داده است که میزان آسیب گوشت قرمز به کلیه بسته به میزان استفاده از آن متغیر است و هرچه گوشت بیشتری مصرف شود شدت آسیب بیشتر می‌شود. نتایج نشان داده است در افرادی که بیشترین میزان گوشت قرمز را مصرف می‌کنند احتمال بروز نارسایی کلیه 40 درصد افزایش پیدا می‌کند.

gosht4

محققان میگویند اهمیت این یافته بیشتر از همه کمک به تغییر در رژیم غذایی افراد مبتلا به نارسایی کلیه است چه مصرف گوشت قرمز در این افراد می‌تواند شدت نارسایی را افزایش دهد. آن‌ها به این دسته از افراد توصیه می‌کنند برای تأمین پروتئین موردنیاز خود از منابع گیاهی استفاده کنند. بااین‌حال اگر تمایل آن‌ها به مصرف گوشت است می‌توانند بجای گوشت قرمز از ماهی و مرغ استفاده کنند.

مطالعات قبلی نشان داده است که مصرف گوشت‌هایی که در درجه حرارت‌های بالا طبخ می‌شوند می‌تواند احتمال ابتلا به سرطان کلیه را بیشتر کند.

منبع: www.iranorthoped.ir