سامانه سراسری زمات به عنوان بزرگترین مرجع بانک اطلاعاتی مشاغل کشور با هدف معرفی و ارائه شناسنامه کاملی از تمامی‌فروشگاهها و مراکز خدماتی بصورت مطلوب با کیفیتی مناسب راه اندازی شد.