خصوصيات يك استخر مناسب چيست؟

خصوصيات يك استخر مناسب چيست؟

با توجه به نزديك شدن فصل گرما، استخرها نزد اكثر افراد جايگاه و طرفداران زيادي پيدا مي‌كند و بايد افراد متخصص و مسئولين اين مكان ورزشي آب استخر را از نظر خصوصيات فيزيكي و شيميايي و احتمال آلودگي به عوامل بيماري‌زا تحت مراقبت و كنترل قرار دهند، بنابراين افراد گرداننده آشنايي كامل بايد به اصول تصفيه و بهداشت آب استخر داشته باشند چنانچه آب استخر از نظر كيفيت شيميايي منطبق بر استاندارد باشد عوامل فيزيكي كه ممكن است وارد آب گردند شامل ذرات درشت و سبك قابل حمل به وسيله باد مثل برگ درختان، پر حشرات تكه‌هاي كاغذ و ذرات كوچك قابل حمل توسط انسان از جمله موي سر، نخ و الياف لباس و گاه چربي بدن و همچنين مواد معلق و ذرات مختلف از حيث نوع و اندازه مانند خاك، ذره‌هاي رسي و موجودات ذره بيني مي‌باشند كه هر كدام از اين عوامل نحوه جداسازيشان با يكديگر متفاوت است. ذرات درشت و سنگين از قبيل سكه،‌دكمه، گيره بيني (بيني بند)، ريگ و ساير اشياي سنگين به وسيله صافي‌هاي قبل از پمپ جدا و حذف مي‌شوند.

مواد معلق، مو و ذرات ريزتر نيز وارد دستگاه صافي مي‌شود و به وسيله لامپ‌هاي شني و غشاي پارچه‌اي از آب جدا مي‌شود.

شايان ذكر است: چنانچه اندازه مواد معلق از حد معيني كوچكتر باشد و قابل جذب به وسيله صافي نباشد،‌ از ماده شيميايي سولفات آلومينيوم (زاج سفيد) براي متراكم نمودن و تبديل آن به توده درشت‌تر و نهايتا جذب سريع‌تر به وسيله صافي استفاده مي‌گردد البته بايد كدورت وتيرگي آب استخر را نيز مد نظر داشت و به مقادير معيني از اين ماده استفاده كرد كه گاه مقدار دقيق آن را با انجام آزمايش‌هاي خاص تعيين مي‌كنند توجه به موارد بهداشتي علاوه بر تامين آب شفاف استخر مي‌تواند باعث صرفه جويي اقتصادي نيز شود، زيرا در اين صورت ديگر چندان به افزودن آب تازه نخواهيد بود مگر حجم كمي كه تبخير مي‌شود و يا به وسيله جاروي مكنده خارج مي‌شود.

در نتيجه آب استخر عملا مي‌تواند براي مدت زمان طولاني‌تري مورد استفاده قرار گيرد.

از آنجا كه در زمان استفاده شناگران تلاطم آب مانع از ته نشين شدن ذرات مي‌شود بهتر است به كارگيري جاروي استخر در خاتمه ساعات كار روزانه استخر و حداقل دو سات پس از آن انجام گيرد تا فرصت كافي براي سكون آب و ته نشين شدن ذرات مختلف به وجود آيد. در استخرهايي كه ضد عفوني آب با گاز كلر انجام مي‌شود رعايت نكات ايمني فوق العاده حائز اهميت استزيرا كلر، گازي بسيار سمي است و نشت مقادير جزيي و حتي استنشاق لحظه‌اي آن مي‌تواند عواقب جبران ناپذيري در پي داشته باشد.

لازم به ذكر است كه نبايد بدون دليل و يا ملاحظاتي از قبيل صرفه جويي در برق پمپ‌هاي سيستم تصفيه را خاموش كرد.

مسئولان استخر نيز بايد به طور جدي مراجعه كنندگان و شناگران را از بدو ورود به استخر و به ويژه در معبر دوش‌ها و پاشويه‌ها تحت نظر داشته باشند و از ورود افرادي كه زخم يا عارضه‌هاي شديد پوستي دارند به محيط استخر جلوگيري كنند و حتي با نصب تابلوي اخطار و توجه از مراجعه كنندگاني كه به بيماري‌هاي عفوني يا پوستي مبتلا هستند بخواهند تا از ورود به آب خودداري كنند آب پاشويه‌ها بايد مرتبا تعويض شود و مواد ضد عفوني كننده در حد اشباع به آن افزوده گردد محيط رختكن‌ها در صوت امكان پس از هر نوبت استفاده با مواد ضد عفوني كننده پاكيزه و بهداشتي گردد و در استخرهاي سرپوشيده در مقاطع تعطيل و يا فواصل بين دو نوبت محيط به خوبي تهويه شود در استخرهايي كه آب آنها از چاه اختصاصي تامين مي‌شود در ابتداي هر فصل بايد آزمايش‌هاي باكتريولوژيكي (باكتري شناختي) از آب مصرفي به عمل آيد.

منبع: www.yjc.ir