کوسن قلب

کوسن قلب

آموزش دوخت کوسن قلب

وسایل لازم:

نمد قرمز پررنگ و کم رنگ
دکمه چوبی متوسط
نخ کوبلن سفید و قرمز
سوزن

 کوسن قلب
 کوسن قلب

طرز اجرای قلب تک گل:

برای دوخت قلب‌ها ابتدا 2 عدد از الگوی قلب را روی پارچه نمدی قرمز دربیاورید و یک قلب کوچک‌تر از پارچه نمدی با رنگ قرمز کم رنگ دربیاورید. قلب کوچک را به یکی از قلب‌های بزرگ به وسیله‌ی دوخت زنجیره وصل کنید، الگوی گل را با نمد قرمز دربیاورید و به وسیله‌ی دکمه چوبی گل را به گوشه‌ی قلب بدوزید. دو قلب بزرگ را با فاصله‌ی یک سانتی متر از لبه به هم بدوزید، داخل آن را با پشم شیشه پر کنید و دوخت را به اتمام برسانید.

طرز اجرای قلب گلدار:

از الگوی دالبر 4 عدد تهیه کنید، پایین دالبرها را به وسیله‌ی کوک بخیه ریز بدوزید، نخ را بکشید تا فرم گل به دست آید، سپس وسط گل را از پشت بدوزید و محکم کنید.4 عدد مروارید روی گل بدوزید، کوسن قلب را مطابق دستور بالا آماده کنید، گل‌ها را گوشه‌ی کوسن بدوزید.

 کوسن قلب
 کوسن قلب
منبع مقاله : نشریه‌ی ترمه، شماره‌ی 5.