Event Venue

شهررک صنعتی خوارضمی

 

اجرای آبنما صخره ای

آبنما صخره ای مانند یک صخره انباشته از سنگ است که نوع قرار گرفتن سنگها روی هم حرکت آب را مشخص می کند. این نوع آبنما بیشتر در محیطهای باز و وسیع جلوه خود را نشان می دهند البته گاهی با توجه به سلیقه شخصی افراد در ابعاد کوچک در فضای داخلی ساختمان ها استفاده می شود

آبنما صخره ای مانند یک صخره انباشته از سنگ است که نوع قرار گرفتن سنگها روی هم حرکت آب را مشخص می کند. این نوع آبنما بیشتر در محیطهای باز و وسیع جلوه خود را نشان می دهند البته گاهی با توجه به سلیقه شخصی افراد در ابعاد کوچک در فضای داخلی ساختمان ها استفاده می شود.

می توانیم آبنما را با پوشش گیاهی اطراف خود ادغام شود و اگر پوشش گیاهی در فضا موجود نبود، باید طراحی فضای سبز را با توجه به آن در نظر گرفت. زمان ساخت و نصب این نوع آب نما باید عایق کاری مناسب و لوله کشی اصولی لازم را مدنظر داشت. پمپ آب مخصوصی را در محدوده این فضا و یا آبنما صخره ای به منظور هدایت آب از قسمت انتهایی به قسمت ابتدایی آبنما که وظیفه آن این است که آب را با فشار تعیین شده برای آبنما فراهم کند در نظر گرفت و با انجام این اعمال، محیطی شبیه به صخره های طبیعی پر آب تشکیل خواهد شد.

 

Fees & Tickets
Free
$0,00