Event Venue

شهررک صنعتی خوارضمی

سنگ مالون به چه سنگی گفته می شود که قابلیت چکش خوری داشته باشد. 09197682388

سنگ مالون چیست؟

 

کاربردهای سنگ مالون

کاربردهای سنگ مالون

 

 1. نماسازی
 2. سنگ فرش و راه پله
 3. استفاده در دیوارهای باربر و غیر باربر
 4. جدول سازی
 5. ساخت نمای پل
 6. ساخت دیوار در پارک ها
 7. ساخت دیوار حایل
 8. ساخت دیوارهای جداکننده
فروش سنگ لاشه در دماوند تهران - سنجاق

فروش سنگ لاشه در دماوند تهران – سنجاق 

ویژه گی های سنگ مالون

سنگ مالون که در اصطلاح با نام سنگ لاشه که نیز شناخته میشود، قابلیت چکش خواری داشته و میتوان آن را به اشکال منظم تراش داد. عمو ما این سنگ ها در اشکالی شبیه به مربع و مستطیل تراش داده میشود.

سنگ مالون تراش خوارده

سنگ مالون تراش خوارده

این سنگ ها در حالت استاندارد دارای ارتفاع 28 و طول 20 تا 40 و عرض 15 تا 20 سانتی متر می باشد. بد نیست بدانید عرض مالون به اصطلاح با نام گوشت مالون نیز شناخته میشود.

مقایسه سنگ لاشه و مالون

بطور کلی می توان گفت سنگ لاشه همام سنگ مالون است با این تفاوت که سنگ لاشه سنگی نتراشیده و مالون نمونه ای از سنگ های تراشیده و دارای قابلیت چکش خواری میباشد سنگ لاشه و مالون با نام سنگ های ابعادی در کارهای عمرانی مورد استفاده قرار می گیرد.

هرچه مقاومت فشاری و میزان استحکام و مقاومت این سنگ ها در برابر عوامل محیطی و فرسایش بیش تر باشد، کاربرد آن ها در فعالیت های مختلف ساختمانی و عمرانی نیز بیشتر خواهد بود.

در این متر یال بر اساس اندازه نام گذاری های متفاوت دارد. اگر طول این سنگ از ارتفاع آن کم تر باشد در اصطلاح به آن مالون کله می گویند. در صورت که طول آن از ارتفاع بیشتر با شد، مالون راسته و همچنین نمونه‌ای از این سنگ که در کنج و نبش دیوار ها استفاده میشنود، با نام مالون نبشی شناخته میشود.

بطور کلی میتوان گفت هر 12 تا 14 عدد سنگ مالون استاندار، می توان دیواری به ابعاد یک متر مربع را پوشش دهد. به منظور نصب ایمن این متر یال، پشت آن به شکل مخروط تراش داده میشود تا ملات کاملا به آن چسبیده استحکام دیوار افزایش یابد.

 • اجرای سنگ مالون دیوار برشی

  اجرای سنگ مالون دیوار برشی

  آدرس: تهران، فشم

 • شماره تماس: 09197682388 – 09054388116
 • قیمت اجرای سنگ سنگ مالون،
 • قیمت فروش سنگ مالون دماوند،
 • اجرای سنگ لاشه کف حیاط
 • قیمت اجرای سنگ لاشه
 • قیمت اجرای سنگ لاشه دیوار
 • سنگ لاشه معدن سنگ لاشه
Fees & Tickets
Free
$0,00