آدرس & اطلاعات

Our Address

مشهد الهیه یک

کارفرمای عزیز :

آسانسور از تاسیسات سرمایه ای و حیاتی ساختمان شما بوده و باید ازعمری نسبتا طولانی برخوردار باشد . عملکردخوب و بهره برداری ازآسانسور به کیفیت قطعات ، نصب اصولی بر اساس محاسبات فنی و نقشه های مهندسی و سرویس و نگهداری ماهانه دارد ، پس جهت داشتن یک آسانسور ایمن و استاندارد به دو فاکتور اصلی نیازمندیم :

۱-  تجهیزات مرغوب و استاندارد

۲- دقت درظرافت اجرا

وجود ضعف درهرکدام ازفاکتورهای فوق کیفیت آسانسور را به شدت خواهد کاست و هرگز از آسانسور خوبی برخوردار نخواهید بود . بنابراین کیفیت قطعات و طراحی ، مونتاژ و نصب درست را از شرکت آسانبرپدیده شهر بخواهید .

تیم آهن کشی ، نصب و راه اندازی این شرکت از میان بهترین افراد متخصص در این زمینه انتخاب شده که در اجرای بهترین پروژه های سطح شهرمشهد شرکت داشته اند .

بازخورد

نگارش یک بازخورد

قیمت
مکان
برخورد
خدمات
کیفیت
Publishing ...
Your rating has been successfully sent
Please fill out all fields