آشپزخانه خاتون

* اولین آشپزخانه منطقه *

سرویس رایگان در محدوده مجهز به دستگاه کارتخوان سیار

* کیفیت راز ماندگاریست …*

آدرس: رشت، بلوار لاکان، مقابل باشگاه ادیب صابر، نبش کوچه شعبانی

تلفن همراه: 0919193329 (آقای مکارمی)