آموزشگاه تخصصی بازیگری کودک و نوجوان پانیذ

* پذیرش ازسنین 4 تا 20 سال

* 3 ترم سه ماهه با اعطای 3 مدرک مقدماتی،میانی و تکمیلی

* انتخاب 1 روز یا 2 روز در هفته توسط هنرجو ( در صورت اتتخاب 1 روز ،ترم 6 ماه طول می کشد).

* هر ترم شامل 6 آیتم آموزشی ،توسط 6 مدرس متخصص آن رشته می باشد.

* زمان برگزاری کلاس در هر جلسه 3 ساعت می باشد که شامل 2 بخش در یکساعت و نیم می شود.

* هنرجویان در دوره سوم ،وارد جشنواره های بزرگ آموزشگاه پانیذ می شوند و به صورت عملی در قالب یک تئاتر،یک نمایش حرفه ای را به روی صحنه می برند.

* در این جشنواره علاوه بر عموم ،میزبان تعداد زیادی کارگردان ،تهیه کننده و عوامل مرتبط خواهیم بود.

فن بیان
تئاتر درمانی
کارگاه تئاتر و بازیگری
بازیگری مقابل دوربین
تربیت حس
نمایش خلاق
تحلیل و بررسی فیلم
بداهه پردازی
مبانی حرکت
زبان بدن
تحلیل نقش
شخصیت شناسی
شعرخوانی
شاهنامه خوانی

ما اولین در ایران هستیم