ارزیابی شنوایی و سمعک

مرکز تخصصی ارزیابی شنوایی ( نوزادان ، اطفال و بزرگسالان )

سمعک ( نامرئی ، هوشمند ، دیجیتالی )

ساخت انواع قالب های ضد آب و ضد صوت و قالب سمعک

بمیدیریت
محمد منتظر اُدیولوژیست
ن. پ ۱۴۳۷
فارغ‌التحصیل سال ۱۳۷۳ از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران