سنگ مزار شرکت استخراج عادل

🔹 سنگ قبر

نوشتن متن سنگ قبر یکی از رسم هایی است که بازماندگان در نبود عزیزشان بر روی سنگ قبر او حک می کنند و در برخی مواقع بسیاری از افراد دلنوشته یا متنی را قبل از مرگ کنار گذاشته و آماده می کنند تا آن را بر روی سنگ قبر خود حک کنند.

گاهی این متن های روی سنگ قبرها چنان تکان دهنده و تآثیرگذار هستند که شاید بسیاری از کسانی که آن را می خوانند لحظه ای متحول و دگرگون شوند که این امر بیشتر در نوشته های سنگ قبر بزرگان و افراد مشهور صدق می کند که متن هایی زیبا و تآمل برانگیز در سنگ قبرشان مشهود است

سنگ مزارعادل:
واردکننده سنگ های خارجی( هرات .برزیلی.هندی)
به صورت کوپ. اسلب. تایل و….
توزیع کننده سنگ های داخلی(نطنز.نی ریز.ازنا.سرکان ومرمرسبز)
قیمت سنگ ها
قیمت سنگ ها براساس رنگ و طرح سنگ می باشد بستگی به ابعادان دارد

 

مدیریت:آقای محمد محمدی و برادران عالی پور

فواید سنگ هرات , سنگ هرات ممتاز , سنگ هرات , معادن هرات , سنگ قبر ارزان , سنگ مرمر سبز هرات , سنگ مرمر کارارا , استخراج سنگ مرمر , 

بازخورد

نگارش یک بازخورد

قیمت
مکان
برخورد
خدمات
کیفیت
Publishing ...
Your rating has been successfully sent
Please fill out all fields