آدرس & اطلاعات

Our Address

کارخانه: قزون، جاده بویین زهرا، نبش شمالی پارک صنعتی لیا

شرکت مجد آوران البرز

تولید بیلر (دستگاه جمع آوری و بسته بندی علوفه )

به مدیریت آقای اخویزادگان

بازخورد

نگارش یک بازخورد

قیمت
مکان
برخورد
خدمات
کیفیت
Publishing ...
Your rating has been successfully sent
Please fill out all fields