فروش انواع نهال های مثمر و غیرمثمر نهال نهالستان احمدی در سردشت آذربایجان غربی

🍇فروش انواع نهال میوه،انگور و نهال اصلاح شده و پیوندی

🔴خصوصیات یک نهال خوب

🪴 ساقه آن مستقیم و بدون انشعاب باشد. فروش نهال انگور سردشت نهالستان احمدی در سردشت آذربایجان غربی

🪴 تاج آن طبیعی و انشعاب داشته باشد.

🪴 پوسته نهال باید شاداب و آبدار باشد.

فروش نهال انگور سردشت نهالستان احمدی در سردشت آذربایجان غربی

🪴 در نهالهایی که همیشه سبزهستند رنگ برگها باید سبز معمولی یا سبز تیره یکدست باشد.همچنین آثار ضعف و پژمردگی در برگها دیده نشود.

🪴 ریشه نهال باید شادابی و رطوبت داشته باشد و بریدگی و شکستگی آن بسیار کم باشد.

🪴 باید توجه داشته باشید که اعضای مختلف نهال از زخم و وجود حشرات و بیماری به دور باشد.

فروش نهال انگور سردشت نهالستان احمدی در سردشت آذربایجان غربی

🪴 از نظر سن نهال پیوندی باید یکساله (از زمان پیوند) و یا دو ساله (از زمان کاشت بذر در خزانه) سن داشته باشد. نهال‌‌‌های خیلی جوان و کمتر از یک سال و یا نهال‌‌‌های مسن و بیشتر از دو سال سن برای احداث باغ مناسب نیستند ولی گاهی برای واکاری درختان خشکیده در باغ احداث شده می‌توان از نهال‌‌‌های دو ساله نیز استفاده نمود.

🪴 جوانه‌‌‌های روی تنه نهال به خصوص در دوسوم قسمت پایین تنه نهال بایستی سالم و قوی باشد تا بتواند پس از کاشت نهال در زمین اصلی و سربرداری آن شروع به فعالیت کرده و تعداد شاخه‌‌‌های لازم را در جهات مختلف تنها درخت تولید کند. معمولاً در نهال‌‌‌های مسن جوانه‌‌‌های قسمت پایین تنها نهال این حالت خود را از دست داده و پا به اصطلاح کور شده که باید از خرید آنها خودداری شود. فروش

فروش نهال انگور سردشت نهالستان احمدی در سردشت آذربایجان غربی نهال انگور سردشت نهالستان احمدی در سردشت آذربایجان غربی

🪴 نهال پیودی باید ساقه ای عمودی داشته باشد و از محل پیوند به طور مستقیم به طرف بالا رشد کرده باشد و گره یا زاویه ای با پایه پیدا نکرده باشد به عبارت دیگر تنها نهال نسبت به سطح زمین عمود باشد.

🪴 نهال پیوندی باید دارای پایه و پیوندک مشخص باشد.

به مدیریت:احمدی

شماره تماس:

09149504124

09145546947

 

فروش نهال انگور سردشت نهالستان احمدی در سردشت آذربایجان غربی

 

 

نهال , نهال میوه , نهال انگور , نهال گل , نهال اصلاح شده , نهال پیوندی , نهالستان احمدی فروش نهال انگور سردشت در آذربایجان غربی , فروش انواع نهال در سردشت آذربایجان غربی , نهال انگور سردشت , خصوصیات نهال خوب , نهالستان در سردشت ,

Reviews

Leave a Review

captcha-input
قیمت
مکان
برخورد
خدمات
کیفیت
Publishing ...
Your rating has been successfully sent
Please fill out all fields
Captcha check failed