فست فود خرچنگی

غذای بزرگسال و خاص کودک ( پک کودک) همراه با نوشیدنی های طبیعی و وسایل بازی
پیتزا
همبرگر
کنتاکی

به مدیریت آقایی رسول ندامت
[instanow name= kharchang_kharchang info_pos= top info_layout= 2 shape= round size= 70 full_name= 1 website= 1 bio= 1 stats= 1 window= 1 logo= 1 nofollow= 1 style= default media= 60 link= file layout= grid columns= 3 flat= 1 lm= 1 lm_num= 6 ]

فست فود خرچنگی اصفهان,پیتزا فروشی های معروف اصفهان, بهترین فست فود اصفهان