ماشین آلات کشاورزی زرین دشت شمال خانجانی

صدور پیش فاکتور برای کلیه بانکها، نمایندگی رسمی شرکت آلتون رانش، واردکننده تراکتور، نشاگر، دایدونگ اصل کره جنوبی

به مدیریت آقای خانجانی

 

 

 

ماشین آلات کشاورزی در آستانه اشرفیه، ماشین آلات زرین دشت شمال در آستانه اشرفیه، ماشین آلات کشاورزی، تراکتور